هنر پیانو

90,000 تومان

عنوان : هنر پیانو
نویسنده/نویسندگان : دیوید دوبال
مترجم : علیرضا سیداحمدیان
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه:554
تاریخ چاپ: دوم/1390
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 8-95-6409-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 17281-83م