هزار و یک پرسش درباره سنتور

30,000 تومان

عنوان : شعر بی واژه
نویسنده/نویسندگان : داریوش سالاری و شهاب منا
مترجم : –
نام انتشارات :سرود
تعداد جلد :-
تعداد صفحه: 184
چاپ: اول1393
شمارگان: 1000جلد
شابک :3-35-8626-964-978
شماره کتابشناسی ملی: –