هزار و یک شب

30,000 تومان

عنوان : هزار و یک شب (شامل قطعات برگزیده به روایت گیتار)
نویسنده/نویسندگان : رضا فدائی
مترجم : –
نام انتشارات : نشر نای و نی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 60
چاپ: اول/1394
شمارگان: 700 نسخه
شابم : 8-64-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3850592