هانون (کتاب اول)

45,000 تومان

عنوان : هانون پیانیست نخبه(کتاب اول)
نویسنده/نویسندگان : س.ل.هانون
مترجم : محمدرضا گرگین زاده
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 120
تاریخ چاپ: بیست و دوم/1396
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 8-16-206208-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2022661
سایر توضیحات: حاوی تمریناتی برای تقویت،سرعت،استقلال انگشتان بطور مساوی در هر دو دست و نرمش مچها