هارمونی مقدماتی جز برای نوازندگان گیتار کلاسیک

10,000 تومان

عنوان : هارمونی مقدماتی جز برای نوازندگان گیتار کلاسیک
نویسنده/نویسندگان : فرزین طهرانیان
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : هم آواز
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 72
چاپ: اول/1392
شمارگان: 1100 نسخه
شابک : 1-6-92192-600-978
شماره کتابشناسی ملی: 3082158