هارمونی آهنگسازی به شیوه ی کلاسیک

20,000 تومان

عنوان : هارمونی آهنگسازی به شیوه ی کلاسیک
نویسنده/نویسندگان : علیرضا مشایخی
مترجم : –
نام انتشارات :ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 172
چاپ: اول/1393
شمارگان: 2200 نسخه
شابک : 8-38-8772-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 3334790