نیکلو پاگانینی(۲۴ کاپریس برای ویولن)

25,000 تومان

عنوان :نیکلو پاگانینی
نویسنده/نویسندگان : علی برلیانی
مترجم : واحد تحقیق و پژوهش موسیقی انتشارات چنگ
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :-
تعداد صفحه: 59
چاپ:یکم-1383
شمارگان: 2000نسخه
شابک : 3-12-8538-964