نغمه های ماندگار ۱

25,000 تومان

عنوان : نغمه های ماندگار 2 : بیست اثر موسیقی سنتی و ملی ایران همراه نت
نویسنده/نویسندگان : مسعود زرگر
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : نشر موسیقی عارف
تعداد جلد :10
تعداد صفحه: 50
چاپ: اول/1388
شمارگان: 2500 نسخه
شابک : 0-0-74-900-600-978
شماره کتابشناسی ملی: 1047073