نجواهای پیر آواز

15,000 تومان

عنوان : نجواهای پیر آواز
نویسنده/نویسندگان : علیرضا بنائی
مترجم : –
نام انتشارات : موسیقی عارف
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 176
چاپ: اول/1393
شمارگان: 1000 نسخه
شابک : 8-0-90229-600-978
شماره کتابشناسی ملی: 3233806

در انبار موجود نمی باشد