نت نگاری در مجموعه آثار علیرضا مشایخی

5,000 تومان

عنوان : نت نگاری در مجموعه آثار علیرضا مشایخی
نویسنده/نویسندگان : شایاندخت عابدینی منش
مترجم : –
نام انتشارات : چشمه
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 81
چاپ: اول/1389
شمارگان: 2200 نسخه
شابک : 9-654-362-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 1769297