نت خوانی (سلفژ)

7,000 تومان

عنوان : نت خوانی (سلفژ)
نویسنده/نویسندگان : علیرضا مشایخی
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 68
چاپ: دوم/1383
شمارگان: 3000 نسخه
شابک : 6-30-6341-964
شماره کتابشناسی ملی: 7923980م

در انبار موجود نمی باشد