ناغارا مکتبی (جلد اول)

15,000 تومان

عنوان : ناغارا مکتبی (جلد اول)
نویسنده/نویسندگان : صمد نیک نفس باقری
مترجم : –
نام انتشارات : تبریز : هادی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 52
چاپ: اول/1394
شمارگان: 1000 نسخه
شابک : 1-82-6510-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 3951861