مکمل راهنمای تکنیک گیتار کلاسیک

25,000 تومان

عنوان : مکمل راهنمای تکنیک گیتار کلاسیک
نویسنده/نویسندگان : تنانت،اسکات
مترجم : محسن محترمی
نام انتشارات : بلاغت علم
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 63
چاپ: دوم/1395
شمارگان: 1000 نسخه
شابک : 4-0-95661-964
شماره کتابشناسی ملی: 15166-83م

در انبار موجود نمی باشد