موژکفسکی(اتودها)

15,000 تومان

عنوان : موژکفسکی موریس(اتودها)
نویسنده/نویسندگان : موریتز موژکوفسکی
مترجم : کامران علی پناه
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه:79
تاریخ چاپ: یکم/1385
شمارگان: 2000 نسخه
شابم: 3-10-802603-M
شماره کتابشناسی ملی: 3106-81م
سایر توضیحات: همراه با لوح فشرده(CD)