موسیقی ملی ایران و ترانه های ملی ایران

20,000 تومان

عنوان : باران
نویسنده/نویسندگان : عطاءاله خرم
مترجم : –
نام انتشارات : پارت
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 159
تاریخ چاپ: دوازدهم/1392
شمارگان: 3000 نسخه
شابک : 1-05-5664-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 2769-73م