موسیقی فیلم آواتار

75,000 تومان

عنوان :آواتار (موسیقی متن فیلم)
نویسنده/نویسندگان : جیمز هورنر
مترجم :-
نام انتشارات : نشر تصنیف
تعداد جلد :-
تعداد صفحه: 48
چاپ: اول تابستان 1394
شمارگان: 550 نسخه
شابک : 3-32-802623-0-979