موسیقی دریافت۳ (مبانی هارمونی)

40,000 تومان

عنوان : موسیقی دریافت3 (مبانی هارمونی)
نویسنده/نویسندگان : حمید مرادیان
مترجم : –
نام انتشارات : سروه
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 201
چاپ: تابستان/1396
شمارگان: 500 نسخه
شابک : 4-7854-04-600-978
شماره کتابشناسی ملی: 4750357

در انبار موجود نمی باشد