موسیقی دریافت۱ (تئوری موسیقی)

40,000 تومان

عنوان : موسیقی دریافت1 (تئوری موسیقی)
نویسنده/نویسندگان : حمید مرادیان
مترجم : –
نام انتشارات : سروه
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 216
چاپ: تابستان/1396
شمارگان: 500 نسخه
شابک : 0-7050-04-600-979
شماره کتابشناسی ملی: 4616959

در انبار موجود نمی باشد