موسیقی ایرانی به روایت نی(جلداول)

30,000 تومان

عنوان : موسیقی ایرانی به روایت نی(جلداول)
نویسنده/نویسندگان : سیدمظفر موید
مترجم : –
نام انتشارات : خاموش
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 204
چاپ: اول/1395
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 2-3-9014589-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4304868

در انبار موجود نمی باشد