موسیقی از آموزش تا اجرا

15,000 تومان

عنوان : موسیقی از آموزش تا اجرا :اصول پایه ی آموزش موسیقی و اجرای صحنه ای
نویسنده/نویسندگان : فرزین طهرانیان
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : هم آواز
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 144
چاپ: سوم/1396
شمارگان: 1100 نسخه
شابک : 08-7-92192-600-978
شماره کتابشناسی ملی: 3246740