موتسیو کلمنتی شش سونات

16,500 تومان

عنوان :موتسیو کلمنتی 6 سونات برای پیانو اپوس 36
نویسنده/نویسندگان : موتسیو کلمنتی
مترجم : مهرداد آشتیانی
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه:71
تاریخ چاپ: اول/1395
شمارگان: 1000 نسخه
شابم: 5-58-802616-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4373648
سایر توضیحات : – همراه با سی دی – Op. 36