مهارت عود (بربت) نوازی (جلد چهارم)

19,000 تومان

عنوان : مهارت عود نوازی
نویسنده/نویسندگان : مجید ناظم پور
مترجم : –
نام انتشارات :موسسه فرهنگی هنری سرای عود زریاب
تعداد جلد :4
تعداد صفحه: 70
چاپ: اول 1395
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 6-131-69850-0-979