مل بی کتاب اول

35,000 تومان

عنوان : مل بی کتاب اول
نویسنده/نویسندگان : مل بی
مترجم : امید تولایی ، مهدی دهقانی
نام انتشارات : بتهوون شیراز
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 50
تاریخ چاپ: هشتم/1389
شمارگان: 5000 نسخه
شابم : 8-3514-06-964-978