مقدمه ای بر شناخت موسیقی

12,500 تومان

عنوان : مقدمه ای بر شناخت موسیقی
نویسنده/نویسندگان : ن. کولولسووا
مترجم : علی اصغر چارلاقی
نام انتشارات : تهران : اسرار دانش
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 253
چاپ: چهارم/1380
شمارگان: 3000 نسخه
شابک : 8-53-6719-964
شماره کتابشناسی ملی: 797989م