متد پایه برای پیانو مقدماتی مایکل آرون

45,000 تومان

عنوان : مایکل آرون متد پایه برای پیانو (مقدماتی)
نویسنده/نویسندگان : مرضیه بزرگر
مترجم : –
نام انتشارات : گلبن
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 47
تاریخ چاپ: سوم/1393
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 8-04-8026021-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 35998-84م
سایر توضیحات : طراحی شده برای سنین پایین(کودکان)