مقدماتی سنتور

30,000 تومان

عنوان : مقدماتی سنتور و آهنگهای فلکلریک وخاطره انگیز (برای کلیه ی ساز های مضرابی)
نویسنده/نویسندگان : منوچهر لشگری
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 108
چاپ: پنجم/1394
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 4-00-802603-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 8420095م