مضراب سنتور صابری (سفارشی)

35,000 تومان

نام محصول:مضراب سنتور صابری(سفارشی)

نوع چوب:گردو