مضراب سنتور سروستان و جعبه چوبی

90,000 تومان

نام محصول:مضراب سنتور سروستان به همراه جعبه

نوع چوب:شمشاد