مشهورترین قطعات کلاسیک از بزرگترین آهنگ سازان جهان جلد اول

30,000 تومان

عنوان : مشهورترین قطعات کلاسیک از بزرگترین آهنگسازان جهان
نویسنده/نویسندگان : جیسون واردی
مترجم : –
نام انتشارات : انتشارات نکیسا
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 56
تاریخ چاپ: دوم/1393
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 9-07-802601-M
شماره کتابشناسی ملی: 47057-84م