مشهورترین قطعات کلاسیک از بزرگترین آهنگ سازان جهان جلد دوم

30,000 تومان

عنوان : مشهورترین قطعات کلاسیک از بزرگترین آهنگسازان جهان
نویسنده/نویسندگان : جیسون واردی
مترجم : –
نام انتشارات : گلبن
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 60
تاریخ چاپ: اول/1385
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 7-09-802601
شماره کتابشناسی ملی: 47057-84م