مجموعه ای از آثار رکن الدین خان

40,000 تومان

عنوان : مجموعه از آثار رکن الدین خان
نویسنده/نویسندگان : مجید واصفی
مترجم : –
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 86
تاریخ چاپ: چهارم/1388
شمارگان: 3300 نسخه
شابک:0-59-6409-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 36478-81م