مجموعه آثار کلایدرمن

20,000 تومان

عنوان : مجموعه آثار کلایدرمن
نویسنده/نویسندگان : مرتضی سرآبادانی
مترجم : –
نام انتشارات : چندگاه
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه:99
تاریخ چاپ: سوم/1393
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 3-3-9014533-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1786937
سایر توضیحات : به همراه لوح فشرده(CD)