مجموعه آثار درویش خان

48,000 تومان

عنوان : مجموعه آثار درویش خان
نویسنده/نویسندگان : ارشد تهماسبی
مترجم : –
نام انتشارات : موسسه ی فرهنگی هنری ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 83
چاپ: سیزدهم/1394
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 9-46-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: –