متد گیتار کودکان (جلد سوم)

40,000 تومان

عنوان : متد گیتار کودکان(جلد سوم)
نویسنده/نویسندگان : گری ترنر،اندرو اسکات
مترجم : پیوند رضوی
نام انتشارات : نکیسا
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 27
چاپ: اول/1395
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 2-07-802626-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3992004