متد گیتار کودکان (جلد اول)

45,000 تومان

عنوان : متد گیتار کودکان(جلد اول)
نویسنده/نویسندگان : گری ترنر،اندرو اسکات
مترجم : پیوند رضوی
نام انتشارات : نکیسا
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 36
چاپ: اول/1395
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 8-05-802626-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3992004