متد گیتار کریستوفر پارکنینگ جلد اول

42,000 تومان

عنوان : متد گیتار کریستوفر پارکنینگ، هنر و تکنیک گیتار کلاسیک (جلد اول)
نویسنده/نویسندگان : کریستوفر پارکنینگ
مترجم : پیام رضوی
نام انتشارات : نکیسا
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 108
چاپ: اول
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 5-055-69850-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2937106