متد گیتار قدم به قدم (جلد اول)

40,000 تومان

عنوان : متد گیتار قدم به قدم (جلد اول)
نویسنده/نویسندگان : گری ترنر، برنتون وایت
مترجم : پیام رضوی
نام انتشارات : انتشارات نکیسا
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 48
چاپ: اول/1393
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 3-3-9014588-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3546008