متد گیتار پاپ به روش ساده (گام، آکورد و ریتم)

30,000 تومان

عنوان : متد گیتار (گام و آکورد)
نویسنده/نویسندگان : وحید ماهری
مترجم : –
نام انتشارات : انتشارات پارت
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 87
چاپ: پنجم/1396
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 59-00-90145-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1161524