متد گیتار آکسفورد (جلد دوم)

45,000 تومان

عنوان : متد گیتار آکسفورد جلد دوم
نویسنده/نویسندگان : دبی کرکنل
مترجم : پیام رضوی
نام انتشارات : انتشارات نکیسا
تعداد جلد : 2
تعداد صفحه: 48
چاپ: سوم/1390
شمارگان: 5000 نسخه
شابم : 2-22-802601-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 28818-82م