متد گیتار آکسفورد (جلد اول)

45,000 تومان

عنوان : متد گیتار آکسفورد جلد اول
نویسنده/نویسندگان : دبی کرکنل
مترجم : پیام رضوی
نام انتشارات : انتشارات نکیسا
تعداد جلد : 2
تعداد صفحه: 48
چاپ: سوم/1395
شمارگان: 7000 نسخه
شابم : 8-3-9014590-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3693936