متد گيتار پاپ

48,000 تومان

عنوان : متد گیتار پاپ
نویسنده/نویسندگان : فرزاد امیرانی
مترجم : –
نام انتشارات : نارون
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 152
چاپ: اول/1394
شمارگان: 2000 نسخه
شابکم : 8-00-82621-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2948011