متد پیانو کودکان (جلد دوم)

40,000 تومان

عنوان : متد پیانو کودکان(جلد اول)
نویسنده/نویسندگان : گری ترنر،اندرو اسکات
مترجم : مرضیه برزگر،جواد رضوی
نام انتشارات : نکیسا
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 36
چاپ: اول/1396
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 0-14-802626-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 4500642