متد پایه برای پیانو مایکل آرون (سطح ۲)

47,000 تومان

عنوان : مایکل آرون متد پایه برای پیانو سطح دو
نویسنده/نویسندگان : مایکل آرون
مترجم : پویا رضوی
نام انتشارات : نکیسا
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 62
تاریخ چاپ: دوم/1395
شمارگان: 4000 نسخه
شابم : 5-34-802601-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3813370
سایر توضیحات : متدی که برمبنای ایجاد جذابیت برای فراگیرنده طراحی شده و برای رسیدن به این هدف از ترکیب عناصرپایه تکنیک پیانو با ملودیهای زیبا سود جسته است.