متد استاندارد گیتار جلد ۱

45,000 تومان

عنوان : متد استاندارد گیتار جلد اول
نویسنده/نویسندگان : دیک بنت
مترجم : پویا رضوی
نام انتشارات : نکیسا
تعداد جلد : 9
تعداد صفحه: 48
چاپ: دوم/1397
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 7-602-80262-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3864346