متد آموزش باغلاما و دیوان (جلد سوم)

50,000 تومان

عنوان : متد آموزش باغلاما و دیوان (جلد سوم)
نویسنده/نویسندگان : صبری ینر
مترجم : شهرام علیمحمدی
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 144
چاپ: اول/1391
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 7-40-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2448231