مبانی موسیقی کودک و نوجوان ۱

12,500 تومان

عنوان : مبانی موسیقی کودک و نوجوان
نویسنده/نویسندگان : ابراهیم فاطمی
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : ابراهیم فاطمی
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 36
چاپ: سوم/-
شمارگان: 1500 نسخه
شابک : 3-45-802610-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1094791