مانلی بر مزار نیما یوشیج

8,000 تومان

عنوان : مانلی برمزار نیما یوشیج
نویسنده/نویسندگان : کامران علی پناهی
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه:54
تاریخ چاپ: یکم/1382
شمارگان: 1000 نسخه
شابم: 6-75-6341-964
شماره کتابشناسی ملی: 535-82م

در انبار موجود نمی باشد