مازاز اپوس ۳۶ (کتاب یکم)

24,000 تومان

عنوان : اتودهای ملدیک و پیش رونده برای ویولن : اپوس 36
نویسنده/نویسندگان : ژاک فرل مازاز
مترجم : واحد آموزش و پژوهش انتشارات چنگ
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 44
چاپ: یکم/1392
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 6-048-69851-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3180238