مائورو جولیانی

16,500 تومان

عنوان : تکنوازی گیتار کلاسیک مائورو جولیانی
نویسنده/نویسندگان : مائورو جولیانی
مترجم : امیر جاویدان
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 80
چاپ: اول/1394
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 5-32-802616-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3540858