لو ویولن را بهتر یاد بگیریم(کتاب دوم)

37,000 تومان

عنوان : لو ویولن را بهتر یاد بگیریم کتاب دوم
نویسنده/نویسندگان :  غلامرضا معصومی
مترجم : –
نام انتشارات : مولف
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 51
چاپ: دوم/1390
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 3-004-69850-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2016209